Loading...

Standardy publikowania zbiorów cyfrowych w edukacji

by Dawid Żądłowski, 29 lutego 2016

Grupa robocza przy Europeanie opracowała standardy publikowania zbiorów cyfrowych w edukacji. Ma to podnieść efektywność edukacyjną w wykorzystywaniu zbiorów.

Polskie tłumaczenie:

Standardy publikowania zbiorów cyfrowych do użytku edukacyjnego

W ramach działającej przy Europeanie grupy roboczej poświęconej edukacji wypracowano krótką listę rekomendacji, których wypełnienie ma poprawiać efektywność wykorzystania zbiorów cyfrowych w nauczaniu: 1. Należy udostępniać takie zbiory dziedzictwa, które odpowiadają na zapotrzebowanie edukatorów i edukatorek. 2. Zbiory powinny być łatwe do odnalezienia; przygotowując metadane należy uwzględnić język i pojęcia wykorzystywane przez uczniów i nauczycieli.

Europeana:

Seven keys to unlocking digital heritage for use in education

There is a wealth of digital heritage available online. World renowned galleries, archives, museums and libraries provide online access to their collections, and many local initiatives make digital heritage more widely available. As access to the internet improves, and more people own smartphones and other similar devices, these collections can be accessed online by students and educators with fewer and fewer technological barriers.