Loading...

Archiwiści w przedszkolu

16 lutego 2016 r. zainicjowany został cykl spotkań pod hasłem Archiwiści w przedszkolu. Z pierwszą wizytą do Przedszkola Miejskiego nr 20 w Zielonej Górze udała się Angelika Wójtowicz z Oddziału IV Ewidencji, Informacji, Udostępniania i Popularyzacji Archiwum Państwowego w Zielonej Górze. Tematem wizyty była prezentacja pt.  Moja rodzina, dzięki której poznały one … Continue reading

Standardy publikowania zbiorów cyfrowych w edukacji

Grupa robocza przy Europeanie opracowała standardy publikowania zbiorów cyfrowych w edukacji. Ma to podnieść efektywność edukacyjną w wykorzystywaniu zbiorów. Polskie tłumaczenie: Standardy publikowania zbiorów cyfrowych do użytku edukacyjnego W ramach działającej przy Europeanie grupy roboczej poświęconej edukacji wypracowano krótką listę rekomendacji, których wypełnienie ma poprawiać efektywność wykorzystania zbiorów cyfrowych w nauczaniu: … Continue reading

Gry i komiksy w edukacji

W Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki odbyła się dziś konferencja dla nauczycieli „Gry i komiksy »w służbie« edukacji historycznej”. W programie było m.in. zasady tworzenia i możliwości wykorzystania gier ulicznych w edukacji szkolnej, prezentacja gier ulicznych: „ Mały sabotaż w okupowanej Warszawie”, „Drugi obieg w okupowanej Warszawie”, „Poczty powstańczej … Continue reading